Постоянен back-up на информацията в облака

Различни нива на достъп

Всеки член на Вашия екип ще има отделен акаунт с различни нива на достъп и функционалности, които може да използва. Всичко това зависи от индивидуалните настройки, които Вие като администратор, ще имате възможност да определите за всеки член от Вашия екип.

Проследяемост  

За по-голяма сигурност и проследяемост, всяка интеракция със софтуера на членовете на Вашия екип ще бъде запаметена. Дори изтритите данни и документи ще бъде съхранени в базата данни на сървъра, в случай, че действието е направено по погрешка или злонамерено.