Мениджмънт е да правиш нещата правилно. Лидерство е да правиш правилните неща.

Вътрешен комуникатор 

Комуникацията и координацията на Вашия екип никога не е била по-улеснено и толкова добре структурирана. Специално разработеният комуникатор представлява вътрешен за клиниката чат, с възможност за изпращане на известия и съобщения към целия екип,  групови или индивидуални съобщения. Така лесно бихте могли да споделите новина, задача, документ или картинка с всеки от екипа Ви.  

Модул Задачи

С помощта на този модул ще можете да създавате индивидуални задачи за всеки от член от Вашия екип с различен приоритет, спешност и срок на изпълнение. Ще можете да проследявате нейното изпълнение и ще получите известие, когато бъде маркирана като изпълнена.

Оценка на индивидуалното и групово представяне

Анкетите за удовлетвореност от пациентите, както и някои от специално разработените статистически показатели ще Ви дадат ясна представа за представянето и нивото на продуктивност на всеки един член от екипа Ви, както и на практика като цяло.

Бизнес Интелиджънс

Статистическите данни могат да бъдат изключително ценен инструмент, ако бъдат комбинирани в бизнес показатели, които да анализират ефективността и продуктивността на практиката. Dental Cloud Pro ще пресмята автоматично редица показатели за Вас на седмична, месечна и годишна база, като ще насочи вниманието Ви към всяка една стъпка от процеса на лечение и управление, която бихте могли да оптимизирате - планиране на график, продажби, събираемост препоръки и много други.