Подобрете клиничната си ефективност и координацията в зъболекарския екип

Здравна история  

Още при първото си посещение, пациентът ще може да попълни своя дигитален личен картон на таблет, докато спокойно изчаква да бъде настанен. Това е перфектна възможност да съберете важна обща и клинична информация (алергии, хронични заболявания и тн.). като същевременно създадете впечатление на високо-технологична практика, която се развива в крак с времето. Попълнената информация автоматично ще се запази в досието на пациента, което ще спести значително време на служителите на фронт офис. Автоматизирането на този процес не само пести хартия, но и предпазва от технически грешки или загуба на информация в процеса на прехвърляне от хартиен към дигитален носител.

Зъбен и пародонтален статус

Клиничните графики, които Dental Cloud Pro предлага са подходящи както за общопрактикуващи зъболекари, така и за тесни специалисти в областта на имплантологията, пародонтологията и др.  Диаграмата за снемане на зъбен и пародонтален статус никога не е била толкова интуитивна и лесна за използване! За минути ще запазите цялата информация в удобна схема, като Вашият асистент отново може да използвате таблет за целта.  Цялата клинична информация ще бъде на Ваше разположение от всяко място и на всякакъв вид устройство, за да проследите прогреса на лечението или да го демонстрирате на Вашите пациенти.

Планиране на лечение

Планът за лечение е изключително ценен инструмент, който дава насока на лекаря по дентална медицина и същевременно ориентира и ангажира пациента за последващите стъпки в лечението.   За да улесни максимално Вашата работа и да съкрати времето за неговото изготвяне, Dental Cloud Pro ще генерира за Вас примерно предложение, което Вие с няколко клика можете да редактирате и да принтирате или изпратите на пациента.    

Управление и прогрес на лечението

Проследяването на лечението и задържането на пациентите в практиката са в основата на нейното стабилно финансово състояние и задължително условие за нейния растеж.  Dental Cloud Pro ще помогне на Вас и екипа Ви успешно да менажирате графика си и да проследявате реализацията на планираните манипулации. Автоматичните напомняния към членовете на екипа Ви и пациентите ще осигурят постоянен поток на работа, който ще улесни работния процес и ще вдъхне стабилност в практиката като цяло.  Клиничните бележки ще улеснят менажирането на процеса на лечение дори и в големи колективи.

Дигитална галерия

В досието на пациента ще имате възможност да качвате и споделяте цялата фото и видео документация, рентгенови снимки на пациента, 3D файлове и CTR сканове. Това ще направи цялостния процес на лечение лесно проследим, а галерията достъпна и споделена с всеки член на Вашия екип.  Запазените изображения и рентгенови снимки ще могат да се визуализират на всякакъв вид устройство пред пациента или пред Ваши колеги, без да има нужда да се свалят и качват на всяко от тях.