Мощни функционалности и интуитивен интерфейс ще подпомогнат всяка стъпка от работен процес на рецепция

Онлайн график

Ефективно управлявайте графика си с лесен интерфейс, при който записването и преместването на часове и превключването на изгледи на калеnдара става с един клик. Специално разработена функционалност ще ви позволи лесно да намирате най-подходящите свободни часове според изискванията на пациента и по този начин ще оползотворите максимално работното време на всеки зъболекар в практиката.  

Дигитални формуляри и документи

Премахнете досадното въвеждане и преписване на данни от хартиен носител.
Вашите пациенти ще могат да попълват необходимите Ви формуляри и въпросници  онлайн преди посещението си в клиниката или на таблет в чакалнята. Dental Cloud Pro ще генерира за Вас и информирани съгласия, амбулаторни листове и всякакъв друг вид документи, които използвате, с Вашето лого и предварително попълнени данни от системата, готови за подпис и принтиране.

Дигитално досие на пациента

Електронното досие на Вашите пациенти ще обедини в един профил цялaта обща и клинична информация за пациента, както и планираното и проведеното лечение.  

Автоматични напомняния

Възползвайте се максимално от автоматизираните напомняния и електронни потвърждения със СМС или e-mail, които софтуерът предлага. Пациентите Ви ще могат да потвърдят дали желаят да получават системни напомняния както за вече записаните часове, така и за наближаване на времето за профилактичен преглед, почистване на зъбен камък или разкриване на имплант например. Така ще поддържате графика си пълен и ще намалите драстично процента на отменените часове.  

Разплащания и фактуриране

Dental Cloud Pro ще проследява за Вас всички реализирани процедури и разплащания. С помощта на софтуера ще можете да правите дневни и месечни отчети, да създавате планове и договори за разсрочено плащане, както и да издавате фактури за направените вече плащания. Тези функционалности ще подобрят значително събираемостта на задълженията от пациентите и ще осигурят стабилното финансово състояние на практиката.

НЗОК и допълнително здравно осигуряване

Вашите служители на рецепция ще могат с няколко клика да генерират всички необходими отчети и финансови документи, за да изпратят необходимата документация до Националната Здравноосигурителна Каса. Със същата лекота системата ще генерира за Вас необходимата на пациентите документация в случай, че използват услугите на някой от фондовете за допълнително здравно осигуряване.