Първото впечатление е като първата любов - не се забравя

Първото впечатление е като първата любов - не се забравя

Не случайно хората са казали, че няма да имате втори шанс да създадете добро първо впечатление. Рецепцията е мястото, откъдето стартира комуникацията с Вашите настоящи и проекто пациенти и Вие трябва да й обърнете сериозно внимание.


Огледайте се! Как изглежда рецепцията Ви?

- затрупано с документи бюро
- угрижени рецепционисти забили нос в компютъра
- неспирно звънящ телефон

Административните задачи често пъти изместват фокуса на служителите Ви на фронт офис от най-важното - вниманието към пациентите в чакалнята и на телефона. Те са тези, които предразполагат пациентите, компетентно и своевременно ги информират и най-вече ги обгрижват докато стане време да ги настаните в кабинета.Трикове & Съвети:


  1. Запазете снимка на всеки пациент в дигиталния му картон - за целта Ви трябва само една малка уеб камера на рецепция. Така служителите на фронт офис и всички останали членове на екипа ще поздравят всеки по име докато го посрещат или настаняват в кабинета.
  2. Когато настанявате пациент в чакалнята попитайте го дали желае нещо за пиене - вода, чай, кафе. Дайте задача на фронт офис да го отбелязват като бележка в досието му неговите предпочитания. При следващото му посещение нека служителката на фронт офис го попита дали иска кафе с малко мляко и захар както обикновено. Пациентите остават впечатлени и сериозно поласкани.
  3. Нека пациентът използва таблет, за да попълни личния си картон, когато Ви посети за първи път. Това от една страна ще създаде в него усещане за една модерна дентална практика и от друга ще спести много усилия на рецепционистките да прехвърлят информацията от хартия на компютър, като се елиминира възможността за грешно въвеждане при самото прехвърляне.
  4. Брандирайте и дигитализирайте всички формуляри, които пациентите Ви получават за попълване и подписват.
  5. Направете кратък тур на клиниката за всеки нов пациент, докато вървите към кабинета. Разкажете му нещо интересно за екипа, технологиите, които използвате или историята на практиката.


Споделете