Ако не броите точките, никога няма да знаете резултата

Ако не броите точките, никога няма да знаете резултата

Представете си, че сте на футболен мач и попитате треньора на някой от отборите какъв е резултата, а той Ви отговори, че не знае.
Е, във Вашата дентална практика треньорът сте Вие и за да намерите силните и слабите страни на отбора и да изберете най-правилната стратегия, която ще Ви доведе до победа, трябва да сте наясно с резултата.

Ето и няколко от статиските, които е важно да проследявате на седмична и месечна база.


1) Източник на нови пациенти


Проследявайте как пациентите са се озовали в практиката Ви. Разберете кой канал за привличане на нови пациенти е най-ефективен за Вашата практика и коя промо активност работи най-добре за Вас. Това ще Ви помогне значително при избора на най-добрата маркетинг стратегия за привличане на пациенти.


2) Незавършено лечение


Стоматологичното лечение е едно от най-лесните за избягване неща. Регулярно проверявайте рипортите с пациенти с незавършено лечение и разберете на какво се дължи прекъсването на тяхното лечение.


3) Регулярни посещения за преглед и почистване


Проучванията показват, че разходите по привличането на нов пациент са около 6 пъти по-високи от разходите свързани със задържането на един настоящ пациент. Разберете какъв е процента на пациентите, които пропускат регулярните профилактичен преглед или почистване на зъбен камък. Изключително важно е те да продължат да посещават практиката Ви и след завършването на основното лечение - това е основен стълб на приход на всяка успешна стоматологична практика. За да увеличите броят на такъв вид пациенти без да им досаждате с натрапчиви обаждания и без да увеличите натоварването на фронт офис с още една задача, бихте могли да им изпращате автоматичен смс или e-mail, когато времето за подобна визита наближи.


4) Процент на неявили се пациенти или канселирани часове.


Този показател е изключително важен. В случай, че канселацията се случи в последния момент, Вие реално ще загубите безвъзвратно това време в графика си, като същевременно ще продължите да имате същите разходи за наем и персонал, т.е. ще претърпите финансова загуба. Ключова стъпка към намаляване на коефициента на неявили се пациенти е значителното подобряване на обслужването на пациентите по телефона и ефективната комуникация с тях. Друг метод за подобряването на този показател е още докато пациентите са на телефона или на рецепция, фронт офис да питат пациентите дали имат нужда от напомняне за записания час със смс или e-mail и съответно да отбележат това в системата. Софтуерът ще изпрати необходимото напомняне. Темплейтът на подобен вид съобщения е свободен, но не препоръчваме да молите за потвърждение, че пациентът ще се яви. Съобщението по-скоро трябва да звучи като напомняне за вече направена и потвърдена уговорка, която имате.


5) Събираемост на вземанията.


Дръжте под око финансовото положение на практиката. Опитът показва, че ако пациентското плащане за дадена процедура се забави с повече от седмица, шансът да бъде разплатено намалява с 60%.

С помощта на Dental Cloud Pro ще получавате автоматично тези и още много други ценни статистики в реално време.
В случай, че не използвате дигитална база данни следеното на подобни статистики ще е доста по-трудоемко, но все пак изключително полезно.


Споделете