Преструктурирай практиката си. Сега е моментът!

Преструктурирай практиката си. Сега е моментът!

Успехът на практиката ни утре зависи от нашите правилни решения днес.

Можем да използваме пълноценно времето на извънредното положение и намаления обем на работа в момента, за да направим структурните промени, от които отдавна се нуждае бизнеса ни.

Много важна крачка към ефективното управление на практиката без съмнение е преминаването от хартиени към дигитални досиета.


Ако в момента съхранявате цялата информация за практиката си в папки, тефтери и няколко таблици в Excel, справките свързани с лечението на пациентите и финансовото състояние на фирмата сигурно ви отнемат дни, ако не и седмици.

От друга страна ако не следите регулярно тези два аспекта на бизнеса, вие съвсем скоро ще изгубите контрол над ситуацията и ще оставите на обстоятелствата да ви управляват, вместо вие да управлявате тях.


Важна крачка в тази посока е внедряването на софтуер за управление на практиката и дигитализация на досиетата на пациентите.


В Dental Cloud Pro например, в профила на всеки пациент съхранявате цялата информация свързана с него: от зъбния му статус и бележките свързани с лечението до всички негови рентгенови снимки и финансова информация.

Помислете колко много време и усилия ще ви спести подобна организация на информацията. Работният процес ще върви значително по-гладко, защото всички в практиката ще бъдат в течение с манипулациите и цените от приетия план за лечение, подписаните от пациента информирани съгласия или планирани за него посещения в графика. Ще знаят кога за последно е говорено с пациента и дали има нужда да го потърсят или подсетят за нещо или това е вече направено от друг член на екипа. Всеки служител за секунди ще може да направи справка или да издаде на пациента необходимата му фактура или амбулаторен картон.

Цялото това усещане за организираност и лекота в работата правят наистина силно впечатление на пациентите. Така технологиите не само улесняват вашата ежедневна работа, но и подсилват имиджа ви на компетентни, модерни и иновативни специалисти пред пациентите. Вие още по-лесно печелите тяхното доверие като затвърждавате усещането им, че са попаднали на правилното място.


Дигитализацията има и още една изключително силна страна и това е автоматизацията на процесите.


Защо трябва да помните кога наближава времето за регулярно почистване на зъбен камък или разкриване на имплант на някой от вашите пациенти, когато софтуерът може автоматично да им изпрати напомняне със СМС или e-mail? Защо да преписвате информацията от личния картон на пациента или здравната му анамнеза от хартия на компютър, когато софтуерът може автоматично да я прехвърли в досието му? Това е само една много малка част от всички процеси, които можете да автоматизирате, за да улесните административната работа и да се предпазите от пропуски и грешки.

Казано накратко технологиите отдавна са тук, за да дадат на нас като зъболекари и като мениджъри най-ценното нещо, а именно повече време - време за ефективна комуникация с нашите пациенти, време да обучение и мотивация на екипа и не на последно място малко свободно време за самите нас.

-----

В следващата статия от поредицата “Практика под карантина” ще можете да прочетете повече за различните справки и финансови показатели, които регулярно ще можете да правите дали ръчно или автоматично, за да изпратите практиката си на следващото ниво.


Споделете